Huishoudelijk reglement

A. Betaling

De kostprijs van het sportkamp bedraagt €115 voor de kleuters van de 1ste en 2de kleuterklas, €130 voor kinderen van de 3de kleuterklas tem het 2de leerjaar en €140 voor kinderen van het 3de tot 6de leerjaar voor een kamp van 5 dagen.

B. Terugbetaling

Indien uw kind tussen 8 en 14 dagen voor het kamp ziek wordt en niet kan deelnemen, is een doktersbriefje nodig om een deel van het inschrijvingsgeld terug te krijgen. Er zal dan €30 voor reeds gemaakte kosten worden afgehouden. Indien je uw kind 7 dagen of minder voor ons kamp afmeldt met doktersbriefje wordt de helft van het inschrijvingsgeld terugbetaald. Indien je afmeldt 3 dagen of minder voor het kamp wordt 20% van het inschrijvingsgeld terugbetaald. Zonder doktersbriefje wordt niets terugbetaald.

C. Kampregels

Het niet opvolgen van dit reglement kan voor gevolg hebben dat uw kind onmiddellijk wordt verwijderd uit het sportkamp.

  • Op ieder ogenblik moet elke deelnemer zich sportief gedragen. Geen ruzies tussen de deelnemers en/of groepen.
  • Waardevolle spullen, gsm’s, zakgeld, computerspelletjes, e.a. worden beter thuis gelaten.
  • De deelnemers dragen zorg voor al het beschikbare materiaal, alsook eigen materiaal.
  • Stelen : deze deelnemers worden dadelijk uit de stage verwijderd, zonder enig verhaal op vergoeding.

 

MaksiMove vzw wijst alle verantwoordelijkheid af in verband met diefstal door deelnemers of door derden.

D. Ongevallenverzekering

De ongevallenverzekeraar is Ethias. Algemene voorwaarden met vermelding van de verzekerde bedragen kunnen op verzoek worden bezorgd.

E. Privacy

De gegevens die wij opvragen worden enkel gebruikt om op een efficiënte manier te communiceren of de afhandeling van een eventueel ongeval vlot te laten verlopen. Na het versturen van de fiscale attesten worden de gegevens verwijderd.

IEDEREEN DRAAGT ZIJN STEENTJE BIJ OM ONZE KAMPEN TOT EEN SUCCES TE LATEN UITGROEIEN.

Documenten

Alg. voorwaarden ongevallenverzekering

Aangifte sportongeval